Alle pagina’s op deze server: Copyright © ganiQ B.V.
Zonder schriftelijke toestemming van ganiQ is het verboden om deze webpagina’s geheel of gedeeltelijk op enige wijze te reproduceren, behalve voor zover dit wettelijk is toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Afwijzing van aansprakelijkheid
ganiQ streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de informatie op deze server. Alle informatie op deze server wordt echter verstrekt zonder nadere garantie en zonder expliciete of impliciete waarborgen. ganiQ kan niet garanderen dat alle informatie op deze server correct of actueel is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. ganiQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze server. De resultaten van het verkrijgen van toegang tot deze webserver en de resultaten van het gebruik van de informatie op deze webserver blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie die op deze server verstrekt wordt, geldt als een voornemen. Indien men een bevestiging van de juistheid van deze informatie nodig heeft, dient men zich te wenden tot de vestiging van ganiQ die deze informatie op de webserver heeft verstrekt. ganiQ behoudt zich het recht voor om onderwerpen, regelingen of personeelsbezettingen te allen tijde zonder nadere aankondiging te beëindigen of te wijzigen. De standpunten en meningen van de auteurs van de pagina’s op deze server zijn niet per definitie een weergave of afspiegeling van die van ganiQ. Bij wijze van dienstverlening heeft ganiQ verwijzingen naar externe websites opgenomen. ganiQ heeft geen goedkeuring gegeven aan deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid of juistheid van deze sites.

Gebruiksvoorwaarden
De lezers van dit elektronische medium dienen op de werken in dit elektronische archief dezelfde beginselen van redelijk gebruik toe te passen als die zij op een in gedrukte vorm gepubliceerd archief zouden toepassen. Deze werken en foto’s mogen online worden geraadpleegd en voor persoonlijk gebruik worden gedownload, en de URL’s van documenten (die afkomstig zijn van deze server) mogen in andere elektronische documenten worden opgenomen. De tekst zelf mag niet voor commerciële doeleinden (in gedrukte of elektronische vorm) worden gepubliceerd, geredigeerd of anderszins worden

gewijzigd zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur is verkregen. Evenals bij gedrukte materialen dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen bij het citeren van of verwijzen naar teksten om te verzekeren dat de standpunten, meningen en argumenten van de auteur een juiste weergave zijn van die in het oorspronkelijke werk. Eventuele vragen over deze voorwaarden kunt u per e-mail verzenden naar info@ganiq.com

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Webanalyse
ganiQ maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor ganiQ en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Afbeeldingen
ganiQ spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze corporate uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft dan kunt u e-mailen naar: info@ganiq.com.