Groeikrachtmodel

header_3

Ter ondersteuning bij het geven van advies aan organisaties ontwikkelde ganiQ het groeikrachtmodel. Hieronder staat dit model weergegeven en wordt het kort toegelicht. Wilt u er meer over weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

ganiQ Groeikrachtmodel

Toelichting bij het model

Het groeikrachtmodel bestaat uit zeven elementen:

1. Een cultuur van vertrouwen – Een organisatie bestaat uit relaties tussen mensen. Vertrouwen is het bindmiddel in elke relatie. Wil je een sterke organisatie ontwikkelen, dan vraagt dit een cultuur van vertrouwen. Vertrouwen bestaat uit twee componenten: karakter en competentie. Beide zijn nodig om vertrouwen te creeren. Karakter gaat over de juiste intenties. Competentie houdt in dat je ook werkelijk resultaten levert, op tijd, zoals afgesproken.

2. Effectieve talenten – Een groeikrachtige organisatie kan alleen ontstaan als de organisatieleden zelf groeikrachtig zijn. Dat houdt in dat iedereen een proactieve, lerende houding aanneemt en investeert in de ontwikkeling van zichzelf en zijn of haar collega’s. Het houdt ook in dat mensen werk doen waarin ze hun talenten gebruiken en dat dit werk aansluit bij hun persoonlijke drijfveren en waarden.

3. Multipliers – Elk mens heeft met zijn of haar gedrag invloed op anderen. Eigenlijk is iedereen dus leider. In een groeikrachtige organisatie noemen we deze leiders multipiers, omdat zij het goede voorbeeld geven en anderen helpen groeien. Multipliers zijn ruimhartig, bereid iets aan anderen te geven zonder er direct iets voor terug te verwachten. Ze gunnen anderen succes. Ze creëren ook duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, geven mensen vrijheid en houden hen verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken.

4. Verbindende relaties – Relaties zijn belangrijker dan dingen. Als de relaties goed zijn, gaan de dingen vaak zonder problemen. Verbindende relaties zijn het resultaat van direct contact (face-to-face), continuïteit (regelmatig en over langere termijn contact), multiplexiteit (elkaar meemaken in verschillende omstandigheden), gelijkheid (wederzijds respect) en uniformiteit (gezamenlijke doelen en gedeelde waarden).

5. Holistische teams – De teams in een groeikrachtige organisatie kennen een hoge mate van zelfsturing. Teamleden krijgen veel vrijheid en nemen hun verantwoordelijkheid. De teams kennen een open samenstelling, wat inhoudt dat alle stakeholders (dus ook klanten en leveranciers) in het team vertegenwoordigd zijn.

6. Klant- en maatschappijgerichte organisatie – De klant is de bestaansreden van de organisatie, dus in alles wat de organisatie doet gaat het om de mate waarin de klant dit ervaart als waardevol. Aangezien de organisatie onderdeel is van de de maatschappij, draagt zij ook actief bij aan de kwaliteit van de samenleving (mens en milieu).

7. Effectieve structuren – Een organisatie bestaat uit mensen (organismen). Organismen passen zich voortdurend aan om goed te kunnen overleven in de huidige omstandigheden. Hetzelfde geldt voor groeikrachtige organisaties. Dit betreft zowel de organisatiestructuur, als de processen en de gebruikte systemen.