Achtergrond

header_1

ganiQ wil bijdragen aan een betere wereld. Een wereld waarin mensen verder kijken dan hun eigen belangen en zich inzetten voor het creëren van sterke relaties. Lees hieronder waarom.

Onze visie

Overal waar mensen en bedrijven verder kijken dan zichzelf, groeit de kwaliteit van wat ze doen. Mensen die weten dat ze elkaar nodig hebben, komen vanzelf tot effectieve vormen van samenwerking. Werknemers die begrijpen op welke manier anderen van hen afhankelijk zijn zullen het werk dat zij afleveren daar beter op afstemmen. En organisaties die beseffen dat de generaties na ons afhankelijk zijn van wat wij nalaten, gaan vanzelf duurzamer denken en handelen.

Overal waar mensen inzien hoe onverbrekelijk we zijn verbonden met elkaar, onze bedrijven en onze omgeving, ontstaat duurzame groei. Dat wil zeggen: groei die zich laat meten in welvaart én welzijn.

Groeikrachtprincipes

Uitgebreid onderzoek naar het ontstaan van duurzaam groeikrachtige organisaties, heeft ons een groot aantal waardevolle inzichten opgeleverd. We ontdekten ook een belangrijke overeenkomst tussen al deze inzichten, namelijk dat ze allemaal betrekking hebben op principes uit de natuur

Als we begrijpen door welke principes de natuur zichzelf in stand houdt en blijft groeien en als we in staat zijn deze principes ook in onze organisaties consequent toe te passen, ontstaat er vanzelf duurzame groei. We noemen dit daarom ‘groeikrachtprincipes’. En het mooie van principes is dat ze overal en altijd hetzelfde werken, ongeacht de situatie of de omgeving. 

Bekijk hier ons groeikrachtmodel, dat we op basis van deze principes hebben samengesteld.

Onze naam

Vanwege het internationale karakter van de organisatie waaruit ganiQ is ontstaan (de Visscher-Caravelle groep), hebben wij gekozen voor een Engelse naam.
De naam ganiQ is afgeleid van het Engelse organic. Want we laten ons in ons werk leiden door groeiprincipes uit de natuur, oftewel: organische principes.
De Q staat voor Quality, omdat uiteindelijk niet de hoeveelheid inspanning, maar de kwaliteit van de inspanning bepalend is voor het succes en de groei van mensen en organisaties.
Dat we zaken graag van een andere kant bekijken om ze beter te begrijpen, geven we symbolisch weer met de hoofdletter aan het eind in plaats van het begin. Door de hoofdletter Q wordt ook het belang van kwaliteit extra benadrukt.